RTI

Central Public Information Officer

Dr. K. C. Das
Principal Scientist
Kausalyaganga,Bhubaneswar-751002
Tel: 0674-2465446

Assistant Public Information Officer

Sri. Ganesh Kumar
Administrative Officer
ICAR-CIFA,Kausalyaganga
Mob.No.

Other Functionaries

Sri N. V. R. N. Murty
Finance & Accounts Officer
ICAR-CIFA, Kausalyaganga
Mob. No. 9078156375

Head of Division

Dr. Bindu R. Pillai
Head, Aquaculture Production & Environment Division
ICAR-CIFA, Kausalyaganga
Mob. No. 9437627719

Dr K. N. Mohanta
Head (Acting) , Fish Nutrition & Physiology Division
ICAR-CIFA, Kausalyaganga
Mob. No. 9437229673

Dr J. K. Sundaray
Head, Fish Genetics & Biotechnology Division
ICAR-CIFA, Kausalyaganga
Mob. No. 943716687

Dr S.S. Mishra
Head, Fish Health Management Division
ICAR-CIFA, Kausalyaganga
Mob. No. 7894281261/9433188172

Dr G.S. Saha
Head, Social Science
ICAR-CIFA, Kausalyaganga
Mob. 9437069317

Regional Research Centre (RRC)


Dr P. P. Chakraborty
Scientist in Charge, (ICAR-CIFA, RRC Rahara)
Field Station, Kalyani
A/5, Phase-III Santhalpara, Nadia,
Kalyani -741 235, West Bengal
Mob No.9432245479

Dr B. S. Giri
Scientist in Charge, (ICAR-CIFA, RRC Vijaywada)
Penamaluru Fish Seed Farm, Penamaluru,
Vijayawada-521 139, Andhra Pradesh
Mob No. 9848518196

Dr N. Sridhar
Scientist in Charge, (ICAR-CIFA, RRC Bangalore)
Hessarghatta Lake, Bangalore 560 089,
Karnataka
Mob No. 9449649081

Dr C. K. Misra
Scientist in Charge, (ICAR-CIFA, RRC Anand)
Anand Agricultural University Campus
Anand, Gujarat
Mob No. 9428421453